Tjänster & produkter

Lära genom att göra

Potatisgården arbetar för att öka människors möjlighet till egen försörjning. Genom samverkan mellan föreningen Potatisgårdens vänner och E.K.Logisk Handel erbjuds praktik för språkträning och för att lära sig företagande på praktisk väg. Som en del i praktiken ingår att sköta Sveas Café på Mötesplats Tureborg samt arbete i butiken hos E.K.Logisk Handel. Verksamheten kommer att utvecklas med produkter som ska säljas på marknaderna och i butiken.

Marknadsplats

Potatisgården vill lyfta fram närproducerad och ekologisk mat och lokalt hantverk och erbjuder en marknadsplats för företag och hantverkare i närområdet. Företagen presenteras både på hemsidan och på eventen på Potatisgården samt hos E.K.Logisk Handel. Företagen bjuds in till tematräffar och till att vara delaktiga i utvecklingen av marknadsplatsen.